VSTEP

VSTEP là định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (còn gọi là Vietnamese Standardized Test of English Proficiency, viết tắt là VSTEP).

VSTEP được xây dựng nhằm trở thành một công cụ đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 – 5 cho đối tượng sau trung học phổ thông, được sử dụng trong phạm vi toàn quốc và hướng tới được quốc tế công nhận. Đây cũng là một mục tiêu của Đề án Ngoại ngữ 2020. VSTEP được áp dụng đối với cơ sở đào tạo ngoại ngữ, chương trình đào tạo ngoại ngữ, và người học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Thí sinh có nhu cầu tìm hiểu và dự thi VSTEP có thể tham khảo các thông tin dưới đây:

  1. Giới thiệu về bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ 6 bậc (VSTEP)
  2. Cấu trúc đề thi VSTEP
  3. Thông báo và lịch thi VSTEP
  4. Hướng dẫn đăng ký thi VSTEP
  5. Hướng dẫn làm bài thi VSTEP
  6. Quy định thi VSTEP
  7. Danh sách thi VSTEP
  8. Kết quả thi & thủ tục phúc khảo VSTEP
  9. Hướng dẫn làm bài thi thử VSTEP