Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch 2022

 

Thực hiện quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm; Căn cứ vào lịch công tác và kế hoạch đào tạo của trường ĐH Bách khoa Hà Nội; Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA), trường ĐH Bách khoa Hà Nội xin thông báo về kế hoạch nghỉ Tết Dương lịch 2022 như sau:

Toàn bộ giảng viên, học viên, trợ giảng và cộng tác viên của Trung tâm sẽ nghỉ ngày 1, 2, 3/1/2022.

Kính đề nghị các Thầy, Cô phối hợp cùng Trung tâm thông báo cho các em học viên biết để thực hiện.

Trong thời gian nghỉ lễ, mọi thông tin liên hệ vui lòng gửi tới email: cla@hust.edu.vn / info@cfl.edu.vn

Trân trọng cảm ơn!