Thông báo về việc chuyển lịch thi Aptis dành cho các thí sinh thi 10.10.2022

Theo thông báo từ Hội đồng Anh, để phục vụ tốt hơn cho bài thi Aptis, hệ thống phần mềm thi Aptis (Janisson) sẽ được bào trì từ 10.10.2022. Do đó toàn bộ thí sinh thi Aptis ngày 10.10.2022 sẽ được chuyển sang kíp 16:00 ngày 09.10.2022. Danh sách cụ thể như sau:

Danh sách thi ngày 09/10/2022 (tối)

DANH SÁCH THI APTIS 09.10.2022

TRUNG TÂM NGÔN NGỮ & HỖ TRỢ TRAO ĐỔI HỌC THUẬT