Thông báo tổ chức thi bù các lịch thi Aptis đã hoãn từ tháng 5 đến 9/2021 (thông báo số 2)

Căn cứ Văn bản số 3242/UBND-KGVX về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố; căn cứ vào kế hoạch học tập – giảng dạy của trường ĐH Bách khoa Hà Nội; căn cứ vào tình hình thực tế, Trung tâm Ngôn ngữ & Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) đã mở nhiều lịch thi bù Aptis cho các thí sinh đăng ký thi từ tháng 5 đến tháng 9 (trong khoảng thời gian từ 16/10/2021 đến 21/11/2021).

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại vẫn còn một số thí sinh chưa đăng ký dự thi. Để tiếp tục hỗ trợ thí sinh sớm hoàn tất nguyện vọng dự thi, Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ thông báo lần 2 về việc thi bù Aptis cho các thí sinh đã bị hoãn trong khoảng thời gian từ 5/2021 đến 9/2021 như sau:

Kế hoạch & thời gian thi bù

 • Thời gian thi: Thứ bảy, Chủ nhật trong tháng 12/2021 đến hết 31/12/2021.
 • Mỗi buổi thi có 2 ca. Thí sinh dự thi ca sáng (7h30) hoặc chiều (13h30) theo lịch sắp xếp của Hội đồng thi.
 • Lịch thi chính thức được xác nhận trên cơ sở xem xét nguyện vọng, tình trạng dịch tễ liên quan của thí sinh và số lượng đăng ký tham dự.

Địa điểm thi

 • Phòng 203, 204 – C3B, trường ĐH Bách khoa Hà Nội.
 • Phòng 203-VDZ, trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Thủ tục & thời hạn đăng ký

 • Thí sinh đăng ký lịch thi online qua Form 👉 https://forms.gle/io7c6dhM4rAiTnz68 hoặc đăng ký trực tiếp tại Văn phòng trung tâm (101-C3B, Đại học Bách Khoa Hà Nội).
 • Thời gian đăng ký: Trước ngày thi 7 ngày
 • Hạn đăng ký: Chậm nhất đến 17h, ngày 15/12/2021 (Sau thời hạn này trung tâm sẽ không có trách nhiệm giải quyết)
 • Xem danh sách thi (trước ngày thi 2-3 ngày)
 • Làm xét nghiệm SARS-COV-2 / Covid-19 trước giờ thi tối đa 72h

Điều kiện tham gia dự thi

 • Đã đăng ký các lịch thi bị hoãn trong khoảng thời gian tháng 5-9/2021;
 • Không thuộc diện F0, F1;
 • Trong vòng 14 ngày gần nhất (tính tới buổi dự thi) không đi qua vùng tâm dịch nặng và/hoặc tiếp xúc với người từ vùng dịch nặng theo công bố của Bộ Y tế;
 • Có xét nghiệm âm tính với virsu SARS-COV-1 / Covid-19 tại cơ sở y tế có có thẩm quyền;
 • Đã cài đặt và kích hoạt ứng dụng PC-Covid (Ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia) theo yêu cầu của Bộ Y tế;
 • Tuân thủ nghiêm các quy định về phòng/chống dịch của Bộ Y tế, UBND Thành phố Hà Nội.

Thông tin liên hệ