Thông báo thi TOEIC tại Bách Khoa ngày 20/6

Trung tâm Ngoại ngữ CFL – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội phối hợp với IIG Việt Nam tổ chức kỳ thi TOEIC dành cho sinh viên của Đại học Bách Khoa Hà Nội và thí sinh khu vực lân cận, kế hoạch cụ thể như sau:

1. Ngày thi:

  • 08:30, thứ sáu, ngày 20/06/2014

2. Thời gian đăng kí dự thi:

  • Từ ngày 02/06/2014 đến 17h, ngày 11/06/2014

3. Địa điểm thi và đăng kí thi:

4. Thủ tục đăng ký dự thi:

Khi đăng kí dự thi, thí sinh cần mang theo:

  • 03 ảnh thẻ 3×4 chụp không quá 03 tháng (sau mỗi ảnh ghi rõ: Họ tên, ngày sinh, số CMND)
  • Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu gốc (còn nguyên gốc của công an, không ép lụa, ép dẻo) và bản photocopy CMND/ Hộ chiếu
  • Lệ phí dự thi: 745.000VND (Bảy trăm bốn mươi lăm ngàn đồng)

5. Kết quả thi:

Thí sinh nhận kết quả thi trực tiếp tại Trung tâm Ngoại ngữ CFL sau 07 ngày làm việc kể từ ngày dự thi. Thí sinh dự thi sẽ nhận được 01 phiếu điểm do đại diện Viện khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ – IIG Việt Nam cấp. Điểm số của thí sinh được công nhận trên toàn quốc.

Đối với sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Phiếu điểm TOEIC của kỳ thi TOEIC này được Nhà trường công nhận, sinh viên đạt TOEIC 450 trở lên được nộp Phiếu điểm về Phòng Đào tạo Đại học và được công nhận đạt yêu đầu ra về tiếng Anh. Sinh viên đạt điểm TOEIC dưới 450 không cần thiết nộp Phiếu điểm về phòng Đào tạo Đại học, như vậy sinh viên có thể đăng kí thi nhiều lần và chỉ nộp kết quả thi tốt nhất về Trường để được công nhận.

Mẫu phiếu điểm TOEIC
Mẫu phiếu điểm TOEIC

Danh sách các khóa luyện thi TOEIC mới nhất năm 2014 của CFL:

  1. Lớp luyện thi TOEIC Starter hay TOEIC T0 (đầu vào dưới TOEIC 350)
  2. Lớp luyện thi TOEIC T1 (đầu vào dưới TOEIC 400)
  3. Lớp luyện thi TOEIC T2 (đầu vào dưới TOEIC 450)
  4. Lớp luyện thi TOEIC T3 (đầu vào dưới TOEIC 650)

Xem thêm: Thang điểm và cách tính điểm thi TOEIC