Thi TestAS

TestAS là gì ?

TestAS là một bài kiểm tra đánh giá khả năng học Đại học của sinh viên nước ngoài theo các khối ngành khác nhau khi bạn muốn nộp hồ sơ du học đại học Đức. Qua đó các trường Đại học Đức có thể sử dụng kết quả của kỳ thi TestAS để ưu tiên xét tuyển. Với kết quả của TestAS, sinh viên nước ngoài cũng có thể tự đánh giá vị trí của mình so với các thí sinh khác. Với kết quả bài kiểm tra tốt, bạn có thể nâng cao cơ hội được nhận vào một trường đại học ở Đức.

Một bài kiểm tra, hai định dạng.
Kỳ thi TestAS được diễn ra ở cả hai định dạng trên giấy và kỹ thuật số – trên máy tính. TestAS kỹ thuật số được thực hiện lần đầu tiên vào ngày 22 tháng 6 năm 2022. Giống như bài thi trên giấy, bài thi này được tổ chức tại trung tâm khảo thí nhưng trên máy tính. Đối với TestAS kỹ thuật số, các loại tác vụ mới đã được phát triển, thử nghiệm và tối ưu hóa để hiển thị và xử lý kỹ thuật số. Điều này giúp đảm bảo rằng kỳ thi TestAS kỹ thuật số cũng đáp ứng tốt các yêu cầu cao nhất về độ chính xác và độ tin cậy. Với sự cộng tác của các trường đại học Ulm và Kassel kỳ thi đã được phát triển và đưa vào tổ chức thành công.

Các kỹ năng được kiểm tra trong TestAS giống hệt nhau ở cả hai dạng. Do đó, TestAS kỹ thuật số có các yêu cầu bài thi tương tự đối với người tham gia như TestAS trên giấy. Ưu điểm của phiên bản kỹ thuật số là kết quả có thể được cung cấp cho bạn nhanh hơn.
link tham khảo:

https://www.testas.de/index.html