Tìm hiểu về tiếng Anh học thuật

Cùng tìm hiểu về tiếng Anh học thuật và lựa chọn khóa học phù hợp với mục đích của bạn. Tiếng Anh học thuật (Academic English) khác rất nhiều tiếng Anh giao tiếp (Conversational English). Điều khác biệt lớn nhất Xem tiếp