Tiếng Anh chuẩn… Mỹ

Đối với nhiều người Mỹ, tiếng Anh trên các kênh thời sự phổ thông như CNN được xem là tiếng Anh chuẩn. Tuy nhiên, rất khó để phân định đúng hay sai. Có lẽ hầu hết người Việt Nam đều Xem tiếp