SƠ ĐỒ ĐỊA ĐIỂM THI KỲ THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO K68 NĂM 2023

LƯU Ý:

Thí sinh chỉ tìm trên sơ đồ các điểm thi bao gồm: C3B, Thư viện Tạ Quang Bửu, Nhà D5, Nhà B1

  1. Tòa C3B – Trung tâm Ngôn ngữ & Hỗ Trợ trao đổi Học thuật (Phòng 203- C3B, 204 – C3B, 303-C3B)
  2. Thư viện Tạ Quang Bửu ( Phòng 220 Lab1; Phòng 220 Lab2; Phòng 220 Lab3; Phòng 220 Lab4)
  3. Nhà D5 ( Phòng 305 – D5, Phòng 306 – D5)
  4. Nhà B1 ( Phòng 201; Phòng 202; Phòng 203; Phòng 204);