Quy định chuẩn Ngoại ngữ

Để nắm rõ điều kiện miễn các học phần ngoại ngữ, yêu cầu chuẩn ngoại ngữ (Anh, Đức, Hàn, Nhật, Pháp…) theo số TC tích lũy và yêu cầu chuẩn ngoại ngữ đầu ra của ĐH Bách khoa Hà Nội, Sinh viên cần nắm rõ các quy định liên quan (đã được công bố trên cổng thông tin đào tạo) như sau:

Danh mục các quy định đã ban hành

Quy định chuẩn ngoại ngữ đối với học viên sau đại học từ 2024 (PDF)

 • Ngày ban hành: Ngày 20/03/2024
 • Hiệu lực: Từ năm học 2023-2024
 • Đối tượng áp dụng: Học viên sau đại học từ năm 2024 trở về sau
 • Đối tượng loại trừ: Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, người nước ngoài

Quy định chuẩn ngoại ngữ 2024 (PDF)

 • Ngày ban hành: Ngày 08/03/2024
 • Hiệu lực: Từ năm học 2023-2024
 • Đối tượng áp dụng: Sinh viên đại học hệ chính quy từ K68 trở về sau
 • Đối tượng loại trừ: Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, người nước ngoài

Quy định chuẩn ngoại ngữ 2022 (PDF)

 • Ngày ban hành: Ngày 21/12/2022
 • Hiệu lực: Từ năm học 2022-2023
 • Đối tượng áp dụng: Sinh viên đại học hệ chính quy từ K65 trở về sau
 • Đối tượng loại trừ: Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, người nước ngoài

Quy định chuẩn ngoại ngữ 2021 (PDF)

 • Ngày ban hành: Ngày 15/01/2021
 • Hiệu lực: Từ năm học 2020-2021
 • Đối tượng áp dụng: Sinh viên đại học hệ chính quy từ K65 trở về sau
 • Đối tượng loại trừ: Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, người nước ngoài
 • Ngoại lệ: Các trường hợp ngoại lệ sẽ do đơn vị chức năng quản lý đào tạo đề xuất để Hiệu trưởng quyết định, căn cứ các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quy định chuẩn tiếng Anh 2019 (PDF)

 • Ngày ban hành: Ngày 3/9/2019
 • Đối tượng áp dụng: Sinh viên đại học hệ chính quy K63, K64
 • Đối tượng loại trừ: Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, chương trình ELITECH, người nước ngoài

Quy định chuẩn tiếng Anh 2017 (PDF)

 • Ngày ban hành: Ngày 5/9/2017
 • Đối tượng áp dụng: Sinh viên đại học hệ chính quy K62
 • Đối tượng loại trừ: Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, chương trình ELITECH, người nước ngoài

Quy định chuẩn ngoại ngữ 2017 – Đào tạo đặc biệt, chất lượng cao (PDF)

 • Ngày ban hành: Ngày 6/3/2017
 • Đối tượng áp dụng: Sinh viên các chương trình Đào tạo tài năng (ĐTTN), Kỹ sư chất lượng cao PFIEV (KSCLC), Tiên tiến, Công nghệ thông tin Việt-Nhật (CNTT Việt-Nhật) và Công nghệ thông tin ICT (ICT)

Quy định chuẩn tiếng Anh 2014 (PDF)

 • Ngày ban hành: Ngày 20/10/2014
 • Đối tượng áp dụng: Sinh viên đại học hệ chính quy K58-K61
 • Đối tượng loại trừ: Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, các chương trình đào tạo đặc biệt (kỹ sư tài năng, kỹ sư chất lượng cao, chương trình tiên tiến, chương trình Việt-Nhật, chương trình ICT) và người nước ngoài.

Lưu ý với Sinh viên

[1] Để giải đáp các câu hỏi liên quan tới quy định chuẩn ngoại ngữ, Sinh viên vui lòng liên hệ với phòng Đào tạo (thông tin bên dưới).

[2] Để đạt chuẩn tiếng Anh theo quy định, Sinh viên cần tự đối chiếu lịch của phòng Đào tạo, biểu đồ kế hoạch học tập để chủ động đăng ký các kỳ thi tiếng Anh nội bộ (quy đổi TOEIC) được tổ chức hằng tháng.

[3] Để tăng thêm cơ hội đạt chuẩn tiếng Anh theo quy định, ngoài các kỳ thi tiếng Anh nội bộ (quy đổi TOEIC) được tổ chức hằng tháng, Sinh viên có thể đăng ký thi TOEICAptis quốc tế được tổ chức hằng tuần / hằng tháng tại ĐH Bách khoa Hà Nội, dự thi các kỳ thi IELTS hoặc các kỳ thi quốc tế khác (được công nhận tương đương).

[4] Không có ràng buộc nào về lịch thi giữa các kỳ thi tiếng Anh nội bộ (quy đổi TOEIC) với các kỳ thi TOEICAptisIELTS… Sinh viên nếu sắp xếp được thời gian có thể đăng ký đồng thời kỳ thi quốc tế cùng với kỳ thi tiếng Anh nội bộ của trường để tăng cơ hội đạt chuẩn tiếng Anh.

[5] Nếu đã thi & có chứng chỉ quốc tế, sinh viên có thể làm thủ tục hậu kiểm để được công nhận tương đương các mức điểm yêu cầu. Tuy nhiên Sinh viên cần nộp kết quả sớm vì tùy theo thời điểm nộp, loại chứng chỉ, xác minh với các tổ chức khảo thí quốc tế, quá trình này có thể mất từ 2-5 tuần hoặc lâu hơn. Trường hợp Sinh viên đăng ký thi quốc tế tại trường sẽ được miễn thủ tục hậu kiểm.

Các thông tin khác

Liên hệ & giải đáp

Phòng Đào tạo – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội