Đăng ký thi VSTEP online

Thí sinh xem chi tiết lịch thi và thông báo thi VSTEP tại đây: https://clc.hust.edu.vn/tag/thong-bao-thi-vstep/

Sau khi đăng ký trực  tuyến sẽ có email hướng dẫn chi tiết các bước tiếp theo để hoàn thiện thủ tục đăng ký.

Thí sinh download, in và tự điền đầy đủ các thông tin vào phiếu đăng ký thi.

Link download PDF (bản in ký)

Mã QR Code (dành cho điện thoại)

Lịch thi, danh sách thi & các thông tin khác

Thông tin liên hệ