Năm bí quyết trả lời mọi câu hỏi bài nói IELTS đầu tiên

Với IELTS Speaking Part 1, việc trả lời câu hỏi ngắn gọn, trực tiếp, đơn giản là cách để bạn ghi điểm.

IELTS Speaking Part 1 là phần thi đầu tiên của kỹ năng nói. Trong phần này, bạn sẽ được hỏi về các chủ đề quen thuộc và mang tính cá nhân như món ăn yêu thích, thời gian rảnh rỗi hay tuổi thơ. Độ dài của Speaking Part 1 đa dạng, nằm ở quanh mức 4-5 phút trong tổng thời gian 11-14 phút của cả bài phỏng vấn. Dưới đây là năm bí quyết giúp bạn dễ dàng vượt qua phần thi này.

1. Trả lời câu hỏi một cách trực tiếp

Trả lời trực tiếp có nghĩa là bạn đi thẳng vào những gì mà câu hỏi quan tâm. Ví dụ câu hỏi là When was the last time you went on a holiday? (Lần cuối bạn đi du lịch là khi nào?), hãy đưa ra một mốc thời gian.

Câu trả lời mẫu có thể là The last time I took a vacation was in August. I travelled to South Korea with my wife. After visiting South Korea, we also participated in a tour to Japan and China.

Ảnh minh họa: LinkedIn

2. Trả lời một cách ngắn gọn

Một câu trả lời trong Speaking Part 1 nên dài tối đa ba câu (three sentences). Ví dụ câu hỏi là Can you please tell me something about your hobbies? (Bạn có thể cho tôi biết về những sở thích của bạn?), câu trả lời có thể là I am a big fan of watching TV and reading books. In addition, I also enjoy cooking and playing football.

3. Trả lời câu hỏi một cách đơn giản

Nên sử dụng những từ vựng và mẫu câu mà bạn tự tin nhất. Sử dụng các cấu trúc ngữ pháp phức tạp bản thân không chắc chắn sẽ tăng khả năng mắc lỗi. Ví dụ câu hỏi là Do you like reading? (Bạn có thích đọc không?), câu trả lời của bạn có thể là I am passionate about reading. I often read science magazines and economics books.

4. Diễn đạt câu hỏi theo một cách khác

Thay vì nhắc lại những gì giám khảo đã hỏi, bạn nên diễn đạt nó theo một cách khác. Phương pháp này có tên “rephrase”, giúp tăng đáng kể điểm ngữ pháp.

Ví dụ câu hỏi là What are your favorite shops? (Đâu là những cửa hàng mua sắm yêu thích của bạn?), câu trả lời có thể là I am a loyal customer of Walmart and 7eleven. I buy groceries at these two stores every day. (thay vì nói My favorite shops are Walmart and 7eleven…).

5. Thêm chứng cứ và lý do cho câu trả lời

Trả lời ngắn gọn không đồng nghĩa với việc câu trả lời của bạn chỉ dài một câu (one sentence). Hãy phát triển câu trả lời khi cần thiết bằng cách thêm chứng cứ hoặc lý do cho chúng.

Ví dụ câu hỏi là Have you ever shopped online? (Bạn đã bao giờ mua sắm trực tuyến chưa?), thay vì chỉ nói Yes hoặc No, câu trả lời của bạn có thể là I shop online frequently. To be more specific, I often purchase books and shoes on the Internet.

Nguyễn Mai Đức