Luyện thi JLPT N5 – N1

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT) được tổ chức 2 lần/năm vào chủ nhật đầu tiên của tháng 7 và tháng 12. Trong đó, N5 là cấp độ dễ (thấp) nhất và N1 là cấp độ khó (cao) nhất, còn N3 được coi là trình độ để “bắc cầu” từ N4, N5 sang N1, N2. Chứng chỉ JLPT được sử dụng phổ biến trong xin việc và du học tại Nhật.

Tại Trung tâm Khảo thí Ngoại ngữ và Trao đổi Văn hóa (CLC) – Đại học Bách Khoa Hà Nội, các khóa học luyện thi JLPT được tổ chức như sau:

1. Luyện thi JLPT N5

Đối tượng

Học viên bắt đầu học tiếng Nhật và có nguyện vọng thi N5 sau khi kết thúc khóa học Sơ cấp 2.

Đặc trưng của khóa học

– Được phát triển từ khóa học tiếng Nhật sơ cấp 2, các buổi luyện thi sẽ được thêm vào cuối khóa để giúp học viên nắm được dạng đề và phương pháp làm bài khi thi N5.

– Tổ chức các bài kiểm tra định kỳ, kiểm tra giữa khóa và cuối khóa; nếu đạt học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học.

– Theo dõi sát chuyên cần của học viên, hỗ trợ ngoài giờ học.

– Phương pháp giảng dạy trọng tâm, dễ hiểu, kết hợp giải thích văn hóa và cách tư duy của người Nhật giúp hiểu sâu hơn kiến thức bài học.

Thời lượng:

– 30 – 50 buổi/khóa

Học phí, thời gian

– Học phí: 80.000 ~ 90.000 VND/buổi

– Các khung giờ: Sáng – chiều – tối thứ 2.4.6 hoặc 3.5.7

2. Luyện thi JLPT N4

Đối tượng

Học viên đã hoàn thành khóa Sơ cấp 2/đã có chứng chỉ JLPT N5 hoặc trình độ tương đương.

Đặc trưng của khóa học

– Được phát triển từ khóa học tiếng Nhật sơ cấp 4, các buổi luyện thi sẽ được thêm vào cuối khóa để giúp học viên nắm được dạng đề và phương pháp làm bài khi thi N4 .

– Tổ chức các bài kiểm tra định kỳ, kiểm tra giữa khóa và cuối khóa; nếu đạt học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học.

– Theo dõi sát chuyên cần của học viên, có hỗ trợ ngoài giờ học.

– Phương pháp giảng dạy trọng tâm, dễ hiểu, kết hợp giải thích văn hóa và cách tư duy của người Nhật giúp hiểu sâu hơn kiến thức bài học.

Thời lượng:

– 30 – 50 buổi/khóa

Học phí, thời gian

– Học phí: 80.000 ~ 90.000 VND/buổi

– Các khung giờ: Sáng – chiều – tối thứ 2.4.6 hoặc 3.5.7

3. Khóa học “Tích lũy tri thức” JLPT N3, N2, N1

 Đối tượng

Học viên bắt đầu học N3, N2, N1

 Đặc trưng của khóa học

– Tổ chức kiểm tra đầu vào, kiểm tra giữa khóa, kiểm tra cuối khóa, các bài kiểm tra nhỏ sau mỗi bài học nhằm theo dõi sát tiến độ và tiến bộ trong học tập của học viên, từ đó định hướng phương pháp học phù hợp.

– Nội dung khóa học: Tri thức ngôn ngữ (từ vựng – chữ Hán, ngữ pháp), khả năng vận dụng (đọc hiểu, nghe hiểu), rèn luyện cơ bản kỹ năng làm bài (nắm dạng đề thi từng kỹ năng, phân chia thời gian làm bài, phân tích các đáp án…).

– Theo dõi sát chuyên cần của học viên, hỗ trợ ngoài giờ học.

– Phương pháp giảng dạy trọng tâm, dễ hiểu, kết hợp giải thích văn hóa và cách tư duy của người Nhật giúp hiểu sâu hơn kiến thức theo các cấp độ.

Thời lượng:

– 30 – 50 buổi/khóa

Học phí, thời gian

– Học phí: 80.000 ~ 90.000 VND/buổi

– Các khung giờ: Sáng – chiều – tối thứ 2.4.6 hoặc 3.5.7

4. Khóa học “Chiến lược giải đề” JLPT N3, N2, N1

Đối tượng

Học viên đã nắm được cơ bản kiến thức N3, N2, N1

Đặc trưng của khóa học:

– Tổ chức kiểm tra đầu vào, kiểm tra giữa khóa, kiểm tra cuối khóa nhằm đánh giá điểm mạnh/điểm yếu của học viên, từ đó định hướng phương pháp học, đưa ra lời khuyên/chiến lược cho từng giai đoạn.

– Nội dung khóa học: ôn lại kiến thức trọng điểm → rèn luyện kỹ năng làm bài (nắm dạng đề thi từng kỹ năng, phân chia thời gian làm bài, phân tích các đáp án…).

– Theo dõi sát chuyên cần của học viên, có hỗ trợ ngoài giờ học.

– Phương pháp giảng dạy trọng tâm, dễ hiểu, kết hợp giải thích văn hóa và cách tư duy của người Nhật giúp hiểu sâu hơn kiến thức theo các cấp độ.

 Thời lượng:

– 30 – 50 buổi/khóa

Học phí, thời gian

– Học phí: 80.000 ~ 90.000 VND/buổi

– Các khung giờ: Sáng – chiều – tối thứ 2.4.6 hoặc 3.5.7

Thông tin liên hệ

Trung tâm Khảo thí ngoại ngữ và Trao đổi văn hóa – ĐH Bách Khoa Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 101 – C3B – ĐH Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: (024) 3868.2445 / 3623.1425 (Ms Dung, Ms Thắm)

Email:  (Ms. Thắm) tham.nguyenthi@hust.edu.vn

(Ms. Dung) dung.nguyenthi@hust.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/clc.hust.edu.vn

Hoặc đăng ký tư vấn học tại: https://s.net.vn/ouQJ