Lịch khai giảng các khóa tiếng Anh tháng 4&5/2024

Trung tâm Khảo thí ngoại ngữ và Trao đổi văn hóa (CLC) – ĐH Bách khoa Hà Nội xin thông báo lịch khai giảng thường xuyên trong tháng 4/2024 & 5/2024 của các lớp VSTEP và TOEIC như sau:

Các khóa ôn VSTEP

LớpKhai giảngLịch họcCaSố buổiHọc phíGhi chú
VSTEP B105;11;19;25/04

03;09;17;23;31/05

2.4.6/3.5.718h102.500.000
VSTEP B205;11;19;25/04

03;09;17;23;31/05

2.4.6/3.5.718h104.000.000

Các khóa luyện thi TOEIC

LớpKhai giảngLịch họcCaSố buổiHọc phíGhi chú
Luyện thi TOEIC 400+
(Đầu vào 300-400)
05;11;19;25/04

03;09;17;23;31/05

2.4.6/3.5.718h181.300.000
(online)
Luyện thi TOEIC 400+
(Đầu vào 300-400)
05;11;19;25/04

03;09;17;23;31/05

2.4.6/3.5.718h181.600.000
Luyện thi TOEIC 500+
(Đầu vào 350-450)
05;11;19;25/04

03;09;17;23;31/05

2.4.6/3.5.718h181.300.000
(online)
Luyện thi TOEIC 500+
(Đầu vào 350-450)
05;11;19;25/04

03;09;17;23;31/05

2.4.6/3.5.718h181.800.000
LUYỆN ĐỀ 3 buổi / tuần
(dành cho SV năm cuối)
05;11;19;25/04

03;09;17;23;31/05

2.4.6/3.5.718h151.300.000
(online)
LUYỆN ĐỀ CẤP TỐC
(dành cho SV năm cuối)
05;11;19;25/04

03;09;17;23;31/05

2345618h152.000.000

Thông tin liên hệ để tư vấn xếp lớp

Link đăng ký học online

https://bit.ly/cla-dang-ky-hoc