Lịch khai giảng các khóa tiếng Anh tháng 04;05/2023

Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) – ĐH Bách khoa Hà Nội xin thông báo lịch khai giảng thường xuyên trong tháng 04/2023 & 05/2023 của các lớp VSTEP; Aptis và TOEIC như sau:

Các khóa ôn VSTEP

LớpKhai giảngLịch họcCaSố buổiHọc phíGhi chú
VSTEP B107;13;21;27/04
12;18;26/05
2.4.6/3.5.718h102.500.000
VSTEP B207;13;21;27/04
12;18;26/05
2.4.6/3.5.718h104.000.000

Các khóa luyện thi Aptis

LớpKhai giảngLịch họcCaSố buổiHọc phíGhi chú
Aptis B1 cấp tốc07;13;21;27/04
12;18;26/05
2.4.6/3.5.718h102.000.000
Aptis B1 tăng cường07;13;21;27/04
12;18;26/05
2.4.6/3.5.718h152.500.000
Aptis B207;13;21;27/04
12;18;26/05
2.4.6/3.5.718h152.600.000
HỌC KÈMTheo yêu cầu

Các khóa luyện thi TOEIC

LớpKhai giảngLịch họcCaSố buổiHọc phíGhi chú
Luyện thi TOEIC 400+
(Đầu vào 300-400)
07;13;21;27/04
12;18;26/05
2.4.6/3.5.718h181.300.000
(online)
Luyện thi TOEIC 400+
(Đầu vào 300-400)
07;13;21;27/04
12;18;26/05
2.4.6/3.5.718h181.600.000
Luyện thi TOEIC 500+
(Đầu vào 350-450)
07;13;21;27/04
12;18;26/05
2.4.6/3.5.718h181.300.000
(online)
Luyện thi TOEIC 500+
(Đầu vào 350-450)
07;13;21;27/04
12;18;26/05
2.4.6/3.5.718h181.800.000
LUYỆN ĐỀ 3 buổi / tuần
(dành cho SV năm cuối)
07;13;21;27/04
12;18;26/05
2.4.6/3.5.718h151.300.000
(online)
LUYỆN ĐỀ CẤP TỐC
(dành cho SV năm cuối)
07;13;21;27/04
12;18;26/05
2345618h152.000.000

Thông tin liên hệ để tư vấn xếp lớp

Link đăng ký học online

https://bit.ly/cla-dang-ky-hoc