Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ học bổng dành cho sinh viên ĐHBKHN

Ngày 23/01/2024, lễ ký kết thỏa thuận tài trợ học bổng dành cho sinh viên ĐHBKHN có hoàn cảnh khó khăn giữa Công ty TNHH Xã hội Chắp cánh Foundation và Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra thành công. Trong đó, Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) là đơn vị đào tạo giảng dạy tiếng Anh theo chương trình TOEIC quốc tế dành cho các em sinh viên đạt học bổng.

Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ học bổng

Khóa học sẽ diễn ra trong khoảng 5 tháng, được giảng dạy bởi các chuyên gia bản xứ và các giảng viên tiếng Anh trong nước. Đối tượng tham gia khóa học là các em sinh viên có trình độ Tiếng Anh đầu vào đạt 350 TOEIC và cam kết đạt đầu ra đạt 500 TOEIC quốc tế.

Hi vọng trong tương lai Trung tâm sẽ có cơ hội hợp tác với Quỹ Chắp cánh Foundation để tạo ra được nhiều khóa học tiếng Anh dành cho các em sinh viên Bách khoa nói chung và các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nói riêng. Đồng thời sự hợp tác sẽ hỗ trợ nhà trường trong việc nâng cao trình độ tiếng Anh của sinh viên.