Chương trình Tiếng Nhật sơ cấp N5.3

1. Đối tượng: Học viên hoàn thành chương trình sơ cấp N5.2

2. Thời lượng: 25 buổi (gồm 24 buổi học và 1 buổi kiểm tra đánh giá cuối kì)

3. Giáo trình: Minano Nihongo I & II (Từ bài 21 đến bài 31)

  • Quyển 1: Ngữ pháp
  • Quyển 2: Từ vựng
  • Quyển 3: Chữ Kanji (Chữ Hán)

4. Giáo viên: Việt Nam và Nhật Bản là những người có kinh nghiệm đứng lớp lâu năm, tu nghiệp tại nước ngoài.

  • Giảng viên Việt Nam – 20 buổi
  • Giảng viên Nhật – 4 buổi

5. Nội dung chi tiết:

Chương trình tiếng Nhật N5.3

Xem thêm: