Tiếng Anh sơ trung cấp GE3

1. Đối tượng tham dự:

  • Sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội đã học xong 02 học phần bắt buộc tại trường.
  • Các học viên có trình độ TOEIC 300 trở lên (Theo kỳ thi đầu vào của trường hoặc của các kỳ thi TOEIC khác)
  • Các học viên khác đã có trình độ sơ trung cấp 1 (kiểm tra đầu vào)

2. Mục tiêu của chương trình:

Sau khi học xong chương trình này, học viên có thể đạt được điểm thi tương đương với chứng chỉ TOEIC là 350 điểm.

Các kiến thức cụ thể:

  • Từ vựng: Mở rộng vốn từ vựng để dùng trong các giao tiếp xã hội như: thức ăn, du lịch, lối sống, ngôn ngữ của các bảng biểu, kinh doanh.
  • Ngữ pháp: Nắm vững các kiến thức ngữ pháp tiếng Anh ở mức độ sơ trung: danh từ đếm được và không đếm được (mở rộng), so sánh cấp tương đối và tuyệt đối của tính từ và trạng từ, cách dùng some/any, a lot of/ lots of, much/ many, a little/ a few, thời quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành tiếp diễn, động từ tình thái, câu điều kiện loại 1 và loại 2, thể bị động ở thời hiện tại thường, hiện tại hoàn thành, tương lai.
  • Kỹ năng ngôn ngữ: Có khả năng đọc hiểu các bài văn ngắn gồm 2-3 đoạn, tìm được ý chính, suy luận và đoán nghĩa một số từ mới. Có khả năng viết được những câu gồm có 1, 2 mệnh đề, câu phức, câu liên kết, đoạn văn ngắn và đơn giản với các cấu trúc ngữ pháp đúng. Có khả năng nói và nghe trong một số tình huống xã hội và công việc có chuẩn bị trước, diễn đạt các ý tưởng và quan điểm đơn giản của mình một cách chính xác và hiệu quả, sử dụng các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng phù hợp.

3. Tài liệu học tập:

  • Bộ sách International Express (student’s book + workbook) của tác giả Liz Taylor và Alastair Lane, nhà xuất bản Oxford University Press.
  • Giáo trình Tree or Three – An elementary pronunciation course của tác giả Ann Baker, nhà xuất bản Cambridge University Press.

4. Học phí và thời gian học tập:

  • Học phí: 850.000 đ/khóa (đặc biệt giảm -10% các khóa học ban ngày)
  • Thời gian học tập: 20 buổi ~ 60 tiết ~ 45 giờ

lich-khai-giang-cac-khoa-hoc