Khóa học Tiếng Anh giao tiếp General English 3 – GE3 – 25 buổi

Khóa học giao tiếp – General English 3 được thiết kế dành cho những học viên muốn tiếp tục nâng cao trình độ giao tiếp tiếng Anh.

Đối tượng tham gia

  • Học viên đã hoàn thành khóa học giao tiếp – General English 2.

Mục tiêu của khóa học

Sau khi học xong chương trình, học viên được trang bị các kiến thức như sau:

  • Từ vựng: Những từ vựng đơn giản để phục vụ giao tiếp trong lớp, nói về thời gian, giá cả, ngày tháng, du lịch, công việc, thức ăn, tiền.
  • Ngữ pháp: Nắm vững các kiến thức ngữ pháp tiếng Anh ở mức độ sơ cấp: thời hiện tại thường, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, tương lai gần, tương lai đơn, hiện tại hoàn thành, động từ tình thái, câu hỏi wh-.
  • Kỹ năng ngôn ngữ:  Có khả năng đọc hiểu các bài văn ngắn gồm 1-2 đoạn với ngữ cảnh quen thuộc, tìm được và so sánh một số thông tin cụ thể trong một bài, suy luận ở mức độ hạn chế. Có khả năng viết được những câu đơn giản với một mệnh đề, đoạn văn ngắn và đơn giản với chủ đề quen thuộc, điền được các mẫu đơn. Có khả năng nói và nghe tiếng Anh trong các tình huống đơn giản, xác định được ý chính và các chi tiết phụ trợ trong các giao tiếp xã hội đơn giản.

Tài liệu học tập

  • Giáo trình LIFE của tác giả Helen Stephenson, NXB Cengage Learning
  • Bộ sách “Straight forward” (student’s book + workbook) của tác giả Lindsay Clandfield, NXB MacMillan.
  • Giáo trình “ Speakout” của tác giả Frances Eales, Steve Oakes, nhà xuất bản Pearson.

Các khóa học tiếng Anh khác

Các khóa tiếng Anh cơ bản – giao tiếp thông dụng

Danh sách các khóa luyện thi TOEIC của CLC:

Thông tin liên hệ

 Đăng ký trực tuyến khóa học