Khóa học Tiếng Anh giao tiếp General English 2 – GE2 – 25 buổi

Khóa học giao tiếp – General English 2 là khóa học tiếng Anh cơ bản dành cho những học viên mới biết tiếng Anh hoặc những học viên đã hoàn thành khóa học giao tiếp – General English 1.

Khóa học tương đương trình độ A2 – Khung tham chiếu châu Âu

Đối tượng tham gia

  • Người mới bắt đầu học Tiếng Anh.
  • Học viên đã hoàn thành khóa học giao tiếp – General English 1.

Mục tiêu của khóa học

Sau khi học xong chương trình, học viên được trang bị các kiến thức như sau:

  • Từ vựng: Những từ vựng đơn giản để phục vụ giao tiếp trong lớp, nói về thời gian, giá cả, ngày tháng, du lịch, công việc, thức ăn, tiền.
  • Ngữ pháp: Thời hiện tại thường, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn, tương lai đơn, cách dùng some/ anyhow much/ how many, can/ can’t, should /shouldn’t, must/ mustn’t/ needn’t,  so sánh ngang bằng, tương đối và tuyệt đối của tính từ.
  • Kỹ năng ngôn ngữ: Có khả năng đọc hiểu biển báo công cộng, các bài khóa văn ngắn với các từ, cụm từ ngữ cảnh quen thuộc. Có khả năng viết được những cụm từ, câu đơn với các cấu trúc ngữ pháp đúng, chép thông tin từ các bản chỉ dẫn và lịch trình. Có khả năng nghe và trả lời, nói tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp xã hội đơn giản.

Tài liệu học tập

  • Giáo trình LIFE của tác giả Helen Stephenson, NXB Cengage Learning
  • Bộ sách “Straight forward” (student’s book + workbook) của tác giả Lindsay Clandfield, NXB MacMillan.
  • Giáo trình “ Speakout” của tác giả Frances Eales, Steve Oakes, nhà xuất bản Pearson.

Các khóa học tiếng Anh khác

Các khóa tiếng Anh cơ bản – giao tiếp thông dụng

Danh sách các khóa luyện thi TOEIC của CLC:

Thông tin liên hệ

 Đăng ký trực tuyến khóa học