Khóa học Tiếng Anh giao tiếp General English 1 – GE1 – 25 buổi

Khóa học giao tiếp – General English 1 (GE1) là khóa học tiếng Anh cơ bản dành cho hầu hết những học viên mới bắt đầu học tiếng Anh hoặc những người sau một thời gian dài không sử dụng nay muốn bổ sung lại kiến thức từ đầu.

Khóa học này tương đương trình độ A1 – khung tham chiếu châu Âu

Đối tượng tham gia

  • Người mới bắt đầu học Tiếng Anh
  • Người đã học Tiếng Anh nhưng lâu không sử dụng

Mục tiêu của khóa học

Sau khi học xong chương trình, học viên được trang bị các kiến thức như sau:

  • Từ vựng: Những từ vựng đơn giản nói về tên tuổi, ngày tháng, đất nước, gia đình, công việc, giá cả, tiền, thức ăn, phim ảnh, âm nhạc.
  • Ngữ pháp: Thời hiện tại thường, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn, tương lai gần,.cấu trúc there is/ there are, danh từ đếm được và không đếm được, sở hữu cách, cách sử dụng giới từ cơ bản,
  • Kỹ năng ngôn ngữ: Có khả năng giới thiệu về bản thân, về đất nước, con người, nhận xét đơn giản về phong cảnh, phim ảnh, hội họa, cách trả lời điện thoại. đọc hiểu biển quảng cáo, bài giới thiệu về văn hóa các nước và văn hóa Anh, các từ viết tắt của các tổ chức trên thế giới, các hoạt động thể thao.

Tài liệu học tập

  • Giáo trình LIFE của tác giả Helen Stephenson, NXB Cengage Learning
  • Bộ sách “Straight forward” (student’s book + workbook) của tác giả Lindsay Clandfield, NXB MacMillan.
  • Giáo trình “Speakout” của tác giả Frances Eales, Steve Oakes, NXB Pearson.

Các khóa học tiếng Anh khác

Các khóa tiếng Anh cơ bản – giao tiếp thông dụng

Danh sách các khóa luyện thi TOEIC của CLC

Thông tin liên hệ

Đăng ký trực tuyến khóa học