Tiếng Anh cao cấp GE6

1. Đối tượng tham dự:

  • Học viên đã kết thúc chương trình tiếng Anh trung cấp 2.
  • Các học viên có trình độ TOEIC 450 trở lên
  • Các học viên khác (Có kiểm tra đầu vào)

2. Mục tiêu của học phần:

Cuối học phần sinh viên có thể  nâng trình độ tiếng Anh lên mức tương đương 450 điểm TOEIC, cụ thể:

  • Từ vựng: Mở rộng vốn từ vựng để dùng trong các chủ điểm công việc, văn hóa, chính trị, xã hội, du lịch, giáo dục, thức ăn, đồ uống.
  • Ngữ pháp: Nắm vững các kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản ở mức độ cao cấp: dùng thành thạo các thời, lời nói gián tiếp, mệnh đề phụ tính ngữ, câu bị động, động từ tình thái.
  • Kỹ năng ngôn ngữ: Có khả năng đọc hiểu các bài văn dài 2 – 3 trang đoạn, tìm và kết hợp các thông tin để suy luận các ý, thái độ, quan điểm, chủ ý của tác giả v.v… Có khả năng viết được những đoạn dài 3 – 4 đoạn với các ý rõ ràng, mạch lạc; có khả năng viết các thư từ, văn bản liên quan đến công việc. Có khả năng nói và nghe tốt trong các tình huống xã hội và công việc, sử dụng tốt các chiến lược để nắm được các thông tin quan trọng trong các đoạn hội thoại.

3. Tài liệu học tập:

  • Bộ sách International Express (student’s book + workbook) của tác giả Liz Taylor và Alastair Lane, nhà xuất bản Oxford University Press.

4. Học phí và thời gian học tập:

  • Học phí: 2.000.000 đ/khóa (đặc biệt giảm -10% các khóa học ban ngày)
  • Thời gian học tập: 26 buổi ~ 78 tiết ~ 59 giờ

lich-khai-giang-cac-khoa-hoc