Chương trình tiếng Hàn trung cấp 1

Ngày hội tiếng Hàn

Mục tiêu của khóa học: Chương trình tiếng Hàn trung cấp 1 dành cho đối tượng học viên đã hoàn thành chương trình tiếng Hàn sơ cấp. Hoàn thành khóa học, bên cạnh các kiến thức ngữ pháp bắt buộc dành cho trình độ trung cấp 1, học viên được học các kiến thức nâng cao với lượng từ vựng khá phong phú liên quan đến các chủ điểm như trường lớp và các chương trình hoạt động của trường học;  thăm hỏi, nhờ cậy, từ chối, khuyên nhủ, giới thiệu, tư vấn; Từ vựng về sức khỏe, ốm đau; Cách bày tỏ cảm xúc như  sự bất mãn, xin lỗi, giải thích, an ủi, yêu cầu, khen ngợi, cảm thán, cách bày tỏ sự hậu thuẫn hay phản đối, cũng như các đặc điểm tính cách của người Hàn Quốc; chủ điểm về mua sắm, nhà hàng – ăn uống; chủ điểm về ngân hàng, nghiệp vụ ngân hàng; Nội dung liên quan đến cư trú, chỗ ở, đồ dùng trong nhà, văn hóa tân gia của người Hàn Quốc; Chủ điểm về du lịch và văn hóa du lịch của người Hàn Quốc; từ vựng liên quan đến các hoạt động trong văn phòng công sở như internet, thư điện tử, các chương trình soạn thảo văn bản…Học viên ở trình độ trung cấp 1 được tăng cường thời lượng học với giáo viên Hàn quốc, theo đó học viên được tập trung phát triển nhiều hơn các kỹ năng nghe-nói tiếng Hàn.

Thời lượng: 40 buổi (120 tiết)

Giáo viên: Giáo viên Việt Nam và Hàn Quốc cùng giảng dạy

Học phí: 50 buổi học phí: 1.400.000 ( Đối tượng: Học sinh, sinh viên)

Tài liệu, giáo trình:

  • Giáo trình tiếng Hàn dành cho người Việt Nam
  • Chương trình giảng dạy tiếng Hàn trực tuyến của Đại học ACU, Hàn Quốc

Tài liệu bổ trợ và tham khảo: Luyện tập tiếng Hàn 3– Đại học Yonsei; Trung cấp tiếng Hàn 1 – Đại học Kuynghee

Danh sách các khóa học tiếng Hàn:

  1. Chương trình tiếng Hàn sơ cấp 1
  2. Chương trình tiếng Hàn sơ cấp 2
  3. Chương trình tiếng Hàn sơ cấp 3&4
  4. Chương trình tiếng Hàn trung cấp 1
  5. Chương trình tiếng Hàn trung cấp 2