Chương trình tiếng Hàn sơ cấp 3&4

Sinh viên chụp ảnh với giáo viên dạy tiếng Hàn

Mục tiêu của khóa học: Chương trình tiếng Hàn sơ cấp 3&4 dành cho đối tượng học viên đã hoàn thành chương trình tiếng Hàn sơ cấp 1 và 2. Hoàn thành khóa học, bên cạnh các kiến thức ngữ pháp cơ bản bắt buộc dành cho trình độ sơ cấp 3&4, học viên được trang bị các kiến thức nâng cao với lượng từ vựng khá phong phú liên quan đến các chủ điểm như các mối quan hệ, cách chào hỏi – hỏi thăm, hứa hẹn; từ vựng liên quan đến địa điểm, mua sắm, trạng thái sự vật;  các tình huống giao tiếp tại bệnh viện như cách nói về triệu chứng của bệnh, các bộ phận cơ thể, thuốc men và việc sử dụng bệnh viện – hiệu thuốc ở Hàn Quốc; từ vựng liên quan đến thư tín văn phòng, email, tín nhắn, giao tiếp qua điện thoại; từ vựng về giao thông như chỉ đường, phương tiện giao thông, cơ sở hạ tầng, tòa nhà, phương hướng di chuyển, biển báo đường của Hàn Quốc; từ vựng về biểu lộ cảm xúc, nguyện vọng, mục đích của bản thân; miêu tả ngoại hình, màu sắc, cơ thể; Từ vựng liên quan đến ngày nghỉ ngày kỷ niệm, ngày lễ tết tại Hàn Quốc.

Thời lượng: 40 buổi (120 tiết)

Giáo viên: Giáo viên Việt Nam và Hàn Quốc cùng giảng dạy

Học phí: 50 buổi học phí 1.400.000 (Đối tượng: Học sinh, sinh viên)

Tài liệu, giáo trình:

  • Giáo trình tiếng Hàn dành cho người Việt Nam
  • Chương trình giảng dạy tiếng Hàn trực tuyến của Đại học ACU, Hàn Quốc

Tài liệu bổ trợ và tham khảo: Luyện tập tiếng Hàn 2– Đại học Yonsei; Sơ cấp tiếng Hàn 2 – Đại học Kuynghee

Danh sách các khóa học tiếng Hàn:

  1. Chương trình tiếng Hàn sơ cấp 1
  2. Chương trình tiếng Hàn sơ cấp 2
  3. Chương trình tiếng Hàn sơ cấp 3&4
  4. Chương trình tiếng Hàn trung cấp 1
  5. Chương trình tiếng Hàn trung cấp 2