Hướng dẫn sử dụng và cấp lại mật khẩu email sinh viên Bách Khoa

Kể từ 11/2017, nhà trường đã thực hiện cấp email mới  có dạng @sis.hust.edu.vn (trên nền dịch vụ của Microsoft) cho toàn bộ sinh viên trường để thay thế cho email cũ @student.hust.edu.vn (GMail của Google).

Tài khoản được cấp có những lợi ích tuyệt vời sau:

 • Truy cập Wifi toàn trường
 • Sử dụng bộ Office 365 với nhiều phần mềm bản quyền Microsoft
 • Được cấp lưu trữ Onedrive 1TB
 • Nhận các thông báo của phòng Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên..
 • Đăng ký thi tiếng Anh nội bộ trường
Tài khoản Sinh viên trường sẽ được sử dụng bộ phần mềm Office 365 bản quyền Microsoft

Tài khoản mới bao gồm tên truy cập + mật khẩu đã được gửi vào hệ thống công báo trên Cổng thông tin đào tạo https://ctt-daotao.hust.edu.vn

Tên tài khoản email mới có dạng: “tên sinh viên” . “viết tắt họ đệm” “mã sinh viên bỏ số 20 ở đầu” @sis.hust.edu.vn

Ví dụ: Sinh viên tên là Trần Bách Khoa mã sinh viên 20171234 có tên tài khoản hay địa chỉ email là: khoa.tb171234@sis.hust.edu.vn

Cách đăng ký hoặc xin cấp lại mật khẩu tài khoản online

B1. Truy cập địa chỉ http://bit.ly/emailhust
hoặc đăng ký trực tiếp tại Phòng 905A Thư viện Tạ Quang Bửu

 1. Khi tới P905A, Thư viện Tạ Quang Bửu, người đăng ký mang theo thẻ sinh viên và điền điền đủ các thông tin vào form thông tin trên máy tính.
 2. Password mới sẽ được đổi trùng với Tên Sinh viên (không dấu) đi liền với Mã Số Sinh Viên của người đăng ký.
 3. Sau 01 ngày làm việc kể từ khi đăng ký password mới sẽ được kích hoạt.

B2. Nhập thông tin vào form đăng ký bao gồm

 1. Điền đầy đủ thông tin cá nhân
 2. Lý do đăng ký: Mất mật khẩu, chưa có email, chuyển hệ…
 3. Upload ảnh chụp mặt trước thẻ Sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội (không phải ảnh cá nhân 3×4 hay 4×6)
 4. Nhấn nút [Tải ảnh chụp thẻ sinh viên của bạn]
 5. Nhấn nút [Gửi thông tin]

B3. Chờ thông báo

 • Nếu đăng ký thành công, sinh viên sẽ nhận được thông báo trên màn hình

B4. Đăng nhập

Nếu sau đó mật khẩu vẫn chưa được cấp mới sinh viên cần lên phòng 905A:

 1. Xem danh sách các sinh viên chưa được cấp TÀI KHOẢN EMAIL (sau khi đăng ký đổi mật khẩu cán bộ phụ trách kiểm tra mới biết được) tại bàn đăng ký – được cập nhật sau khi đăng ký.
 2. Do khi đăng ký không điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu: phải đăng ký lại

Mọi thông tin thắc mắc về email HUST vui lòng liên hệ:

Các thông báo liên quan