Hướng dẫn làm bài thi TOEIC trên máy tính

Sinh viên tham dự kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Anh nội bộ (dạng thức TOEIC) có thể xem hướng dẫn các bước thực hiện trên máy tính tại đây.

Video hướng dẫn chi tiết

Hoặc Sinh viên có thể làm bài thi thử TOEIC tại website http://enza.vn/

Danh sách các khóa luyện thi TOEIC của CLC:

  1. Lớp luyện thi TOEIC 350 – TOEIC Starter  (đầu vào dưới 350)
  2. Lớp luyện thi TOEIC 400 (đầu vào 350-400)
  3. Lớp luyện thi TOEIC 450 (đầu vào 400-450)
  4. Lớp luyện thi TOEIC 650 (đầu vào 450-650)

Đăng ký trực tuyến tại >> https://clc.hust.edu.vn/dang-ky-tieng-anh-truc-tuyen/