Đội ngũ Giảng viên Việt Nam

Nguyễn Thị Thu Thủy, MA

Giảng viên tiếng Anh chuyên giảng dạy các khóa luyện thi TOEIC, Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân khoa tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội
 • Thạc sỹ Giảng dạy tiếng Anh

Vũ Thị Thanh, MA

Giảng viên tiếng Anh chuyên giảng dạy các khóa luyện thi TOEIC, tiếng Anh tổng quát, Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cứ nhân ngành Ngôn ngữ Anh, Đại học Hà Nội
 • Thạc sĩ TESOL (giảng dạy tiếng Anh cho những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ), ĐH Victoria, Úc

Phạm Thị Thu Nga, MA

Giảng viên tiếng Anh chuyên giảng dạy các khóa luyện thi TOEIC, Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cứ nhân khoa tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Thạc sĩ TESOL (giảng dạy tiếng Anh cho những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ), ĐH Victoria, Úc

Đỗ Thị Khánh Vân, MA

Giảng viên tiếng Anh chuyên giảng dạy các khóa luyện thi TOEIC, Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cứ nhân ngoại ngữ,  Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Thạc sĩ ngôn ngữ Anh
 • TOEIC 900

Doãn Thị Vân, MA

Giáo viên giảng dạy chương trình tiếng Anh tổng quát, luyện thi TOEIC Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân Tiếng Anh
 • Thạc sỹ Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh – ĐHQG HN

Lê Thị Thủy, MA

Giảng viên tiếng Anh chuyên giảng dạy các khóa luyện thi TOEIC, Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cứ nhân khoa tiếng Anh , Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Thạc sĩ TESOL (giảng dạy tiếng Anh cho những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ), ĐH Victoria, Úc

Lê Huyền Trang, MA

Giảng viên tiếng Anh chuyên giảng dạy các khóa luyện thi TOEIC, Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cứ nhân khoa tiếng Anh Anh, Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Thạc sĩ TESOL (giảng dạy tiếng Anh cho những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ), ĐH Victoria, Úc

Lê Thị Thanh Hằng, MA

Giáo viên giảng dạy chương trình tiếng Anh Tổng quát, luyện thi TOEIC tại Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân Tiếng Anh, Đại học Hà Nội
 • Thạc sỹ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh, ĐH Hà Nội
 • IELTS 6.5

Nguyễn Thị Liên

Giảng viên chương trình tiếng Anh tổng quát, luyện thi TOEIC tại Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Đại học Hà Nội

Trần Thị Ân

Giảng viên trường chương trình ngữ pháp tiếng Anh và tiếng Anh giao tiếp tại Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân tiếng Anh, Đại học Hà Nội
 • Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm – Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nguyễn Văn Hưng

Giảng viên chương trình tiếng Anh tổng quát, luyện thi TOEIC tại Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân (loại giỏi) ngành Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Mạc Thị Huyền

Giáo viên giảng dạy chương trình tiếng Anh Tổng quát ,  luyện thi TOEIC tại Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân (loại giỏi) ngành Sư phạm Tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nguyễn Thị Minh Dung

Giáo viên giảng dạy chương trình tiếng Anh Tổng quát Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân Tiếng Anh
 • Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
 • Chứng chỉ quản lý giáo dục và đào tạo

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Giáo viên giảng dạy chương trình tiếng Anh Tổng quát Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân Tiếng Anh

Phạm Thị Hương Mai

Giáo viên giảng dạy chương trình tiếng Anh Tổng quát Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân Tiếng Anh
 • IELTS 6.0

Đoàn Thị Ngân Hoa

Giảng viên chương trình tiếng Anh tổng quát, luyện thi TOEIC tại Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Đại học Hà Nội
 • TOEIC 860

Nguyễn Thị Loan

Giáo viên giảng dạy chương trình tiếng Anh ngữ pháp, tiếng Anh tổng quát Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân Tiếng Anh

Lê Thu Trang

Giảng viên giảng dạy chương trình tiếng Anh tổng quát Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân Tiếng Anh
 • IELTS 7.0

Nguyễn Bích Ngọc

Giảng viên Đại học Hà Nội, giáo viên chương trình Tiếng Anh tổng quát Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân Tiếng Anh

Lê Thị Linh

Giảng viên giảng dạy chương trình tiếng Anh tổng quát Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân Tiếng Anh (loại giỏi)

Phạm Thị Thu Dương

Giảng viên giảng dạy chương trình tiếng Anh tổng quát Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân Tiếng Anh

Nguyễn Tự Sánh

Giảng viên khoa tiếng Anh Đại học Hà Nội, giảng viên chương trình tiếng Anh giao tiếp Trung tâm Ngoại ngữ CFL

 • Cử nhân Tiếng Anh (loại giỏi)
 • Giải thưởng cuộc thi nói giỏi tiếng Anh – ĐH Hà Nội
 • IELTS 8.0