Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội được thành lập vào năm 1956 và là trường đại học kỹ thuật đầu tiên của cả nước. Với gần 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều huân, huy chương cao quý và được phong tặng danh hiệu Anh hùng trong thời kì đổi mới của đất nước.

Trường hiện có 23 viện, 3 khoa và 15 trung tâm với khoảng 2500 cán bộ và 40000 sinh viên. Trong hơn 50 năm qua, trường ĐHBKHN đã không ngừng phát triển và đóng góp to lớn vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước bằng việc đào tạo hàng ngàn kỹ sư, thạc sỹ, tiến sỹ và những nhà nghiên cứu đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực trên khắp mọi miền của tổ quốc và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội luôn nhận được sự hỗ trợ và quan tâm của Đảng, Chính phủ và bạn bè quốc tế. Hiện tại, Trường đã và đang triển khai quan hệ hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với hơn 300 trường đại học và viện nghiên cứu, các công ty trong và ngoài nước.

Trong xu thế hội nhập và phát triển của thế giới, trường ĐHBK Hà Nội không ngừng đổi mới về cách thức quản lý, điều hành; cải tiến chương trình đào tạo, giáo trình, bài giảng; bồi dưỡng và nâng cao trình độ giảng viên, cán bộ, hiện đại hóa cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu… để từng bước bắt nhịp được với sự phát triển như vũ bão của nền giáo dục toàn cầu.

Sứ mạng của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là đem lại cho xã hội và cộng đồng các lợi ích với chất lượng tốt nhất từ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ, góp phần đắc lực vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, giữ gìn an ninh quốc phòng và phát triển Hệ thống Giáo dục Đại học Việt Nam.

Mục tiêu phát triển mà Ban Lãnh đạo Trường đề ra trong những năm tới là: Xây dựng trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thành trường đại học đào tạo trình độ cao, đa ngành, đa lĩnh vực; một trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ hàng đầu của đất nước, với một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; một địa chỉ tin cậy, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư phát triển công nghệ, giới doanh nghiệp trong và ngoài nước.