Form quan tâm lịch mở đăng ký thi tiếng Anh nội bộ

Các bạn có nhu cầu đăng ký bổ sung (do bỏ lỡ đợt chính thức) hoặc quan tâm tới lịch mở đăng ký thi tiếng Anh nội bộ có thể điền thông tin vào form dưới đây để nhận hướng dẫn.

Sau khi nhận được thông tin, căn cứ vào: số lượng người đăng ký, số chỗ dự thi có thể sắp xếp được và thời gian cho phép; trung tâm sẽ thông báo cho các bạn qua email hoặc SMS về lịch đăng ký (nếu có).


Lưu ý: Trung tâm sẽ không thể trả lời các tin nhắn, email cá nhân cho từng bạn. Khi có thông tin mới sẽ thông báo qua email và fanpage.


Để tránh bị nhỡ kế hoạch học tập và cập nhật điểm đúng hạn theo quy định của nhà trường, bạn cần đăng ký theo lịch công bố chính thức

Trong trường hợp cần kết quả gấp, bạn có thể đăng ký dự thi

Bạn cũng cần chủ động theo dõi các thông báo trên fanpage https://facebook.com/clc.edu.vn để kịp thời cập nhật.

Đăng ký trực tuyến

Form quan tâm tới kỳ thi tiếng Anh nội bộ trường

Lưu ý: Trung tâm sẽ không thể trả lời các tin nhắn, email cá nhân cho từng bạn. Khi có thông tin mới sẽ thông báo qua email và fanpage.