Phiếu đăng ký thi Aptis quốc tế (bản in + ký)

Thí sinh xem chi tiết lịch thi và thông báo thi Aptis tại đây: https://clc.hust.edu.vn/tag/thong-bao-thi-aptis/

Sau khi đã nắm rõ các thông tin, thí sinh download, in và tự điền đầy đủ các thông tin vào phiếu đăng ký thi.

Link download PDF

Mã QR Code (dành cho điện thoại)

Lịch thi, danh sách thi & các thông tin khác

Thông tin liên hệ