Đề án tổ chức thi đánh giá Năng lực Ngoại ngữ của Đại học Bách Khoa HN

Căn cứ Công văn số 1141/QLCL-QLCL ngày 17/08/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo định dạng đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Đại học Bách Khoa Hà Nội công khai Đề án Tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo định dạng đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

File đính kèm

  1. Công văn đề nghị của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
  2. Đề án tổ chức thi NLNN 6 bậc (bản rút gọn)
  3. Công văn số 1141/QLCL-QLT ngày 17/08/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tin liên hệ

Trong quá trình đăng ký thi và làm thủ tục, nếu cần hướng dẫn thêm vui lòng liên hệ: