Danh sách thi tiếng Anh đầu vào K65

Thực hiện kế hoạch đào tạo của nhà trường, Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật phối hợp với phòng Đào tạoViện Ngoại ngữ và các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu vào cho Sinh viên K65 (chương trình tiên tiến và quốc tế như sau).

Bài thi & thời gian làm bài

  • Phần 1 (75 phút): Thi trên máy tính (nghe hiểu, ngữ pháp & từ vựng, đọc hiểu, viết) tại tòa nhà B1, C3B
  • Phần 2 (15 phút): Thi nói tại tòa nhà D4, D6

Lưu ý đối với thí sinh:

  • Thí sinh đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách khi đi thi.
  • Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 10 phút để làm thủ tục. Nếu đến trễ sẽ không được dự thi.
  • Khi đi thi cần mang theo: CMND hoặc CCCD
  • Không mang theo cặp, ba lô, túi xách, thiết bị ghi âm, ghi hình, điện thoại và các thiết bị điện tử khác. Tự bảo quản tư trang cá nhân.
  • Không ra khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài.
  • Trong phòng thi phải tuân theo sự chỉ dẫn của cán bộ coi thi.

Danh sách thi:

Sinh viên xem trực tiếp trên biên lai thu tiền (đã phát cho thí sinh) hoặc download tại đây:

https://clc.hust.edu.vn/xmedia/2020/10/danh-sach-thi-sinh-k65.pdf 

Sinh viên được miễn thi xem danh sách tại đây: https://clc.hust.edu.vn/danh-sach-sinh-vien-k65-thuoc-dien-mien-thi-tieng-anh-dau-vao/

Sinh viên chưa nộp phí dự thi có thể nộp bổ sung trước khi thi tại các phòng thi máy.

Sơ đồ chỉ dẫn các khu vực thi

Sơ đồ chỉ dẫn tòa nhà C3B, D4, D6, B1