Danh sách 150 bạn là học viên đã đạt TOEIC 450 trong tháng 8 vừa qua

Trung tâm Ngoại ngữ CFL – ĐH Bách Khoa Hà Nội xin chúc mừng các bạn là Học viên lớp luyện thi  TOEIC T0, T1, T2; lớp luyện đề và các lớp E1, E2 đã đạt TOEIC 450 trong đợt thi vừa qua.

TTHọ và tênSBDĐiểmLớp
1Doãn Thị Ngọc Anh72446555
2Đinh Đức Anh70015470T0A1517
3Lê Ngọc Anh72460515E2A1504
4Nguyễn Thị Anh72479525T1A1518
5Nguyễn Việt Anh72492490TPA1503
6Phạm Đức Anh70041630T1A1518
7Nguyễn Văn Ánh71149565T0A1514
8Nguyễn Đức Bách72517540TPA1506
9Nguyễn Lương Bằng72527475T1A1520
10Đỗ Văn Bắc72532490TPA1506
11Lê Thanh Bình71163490T1A1422
12Nguyễn Ngọc Bình71166475TPA1504
13Nguyễn Thanh Bình71167595T0A1408;T1A1421
14Vũ Đức Bình70081480T1A1518
15Vũ Ngọc Bình72554485T2A1511
16Lê Đại Cát72560510TPA1505
17Lưu Văn Chiến71189520TPA1507
18Phạm Tường Chiến72582685T2A1408
19Phùng Văn Chiến71193470T0A1503
20Phạm Xuân Chín70093470T1A1511
21Nguyễn Văn Chung71203460T1A1519
22Nguyễn Thị Hồng Chuyên72600475T1A1513
23Nguyễn Viết Chương72603470TPA1505
24Hoàng Việt Cường71233505T0A1519
25Lê Văn Duy70154455TPA1506
26Nguyễn Hoàng Dương72724540T1A1431
27Vũ Duy Đại72745625T1A1515
28Đào Phúc Đạt72750485TPA1507
29Đỗ Tiến Đạt71324490T2A1505
30Lê Thành Đạt70208465T1A1519
31Nguyễn Tiến Đạt72762490T1A1520
32Nguyễn Văn Đắc72784460T0A1519
33Đoàn Văn Điệp72788455T1A1517
34Phạm Xuân Định71348600TPA1506;T2A1503
35Hà Văn Đức72818530T1A1518
36Nguyễn Văn Đức72829470T0A1507
37Nguyễn Đức Giang71388485T1A1404
38Lê Đức Hào71423645T2A1505
39Nguyễn Văn Hải71437485TPA1505
40Đào Thị Hạnh70291465TPA1507
41Ngô Thu Hạnh72905545TPA1507
42Nguyễn Hồ Minh Hạnh71452555TPA1506
43Nguyễn Thị Hằng72911540TPA1507
44Hoàng Văn Hiếu72937525T2A1509
45Nguyễn Khánh Hiệp72960635TPA1506
46Nguyễn Văn Hoàng72993525TPA1507
47Nguyễn Văn Hòa73005475T2A1509
48Nguyễn Xuân Hòa73006540T1A1435
49Lưu Minh Hồng73013535TPA1507
50Nguyễn Văn Huấn71555525T1A1518;T0A1501
51Phạm Văn Huy71571465TPA1507;T1A1429;T0A1419
52Vũ Quang Huy73051500T2A1510
53Nguyễn Sỹ Hùng71601520TPA1503;T2A1501
54Phạm Văn Hùng70411500TPA1506
55Bùi Đỗ Tiến Hưng71614705T0A1403;T1A1422
56Dương Thị Hường70428535TPA1506
57Phạm Thị Hường73114530TPA1504
58Chu Trọng Khanh73125475T1A1508
59Lại Duy Khánh71648465T0A1422
60Nguyễn Hữu Khánh71650685TPA1506
61Trần Thị Khuyên70460505T1A1519
62Bùi Trung Kiên73158675T1A1516
63Đào Thị Hương Lan71679545T2A1413;TPA1401
64Hoàng Lan73174525T0A1436
65Nguyễn Đức Linh73215625TPA1503
66Lê Đình Lực70545505TPA1506
67Bùi Thị Mai73280495TPA1503
68Hắc Ngọc Mạnh73288455T1A1502
69Phùng Văn Minh70574465TPA1506
70Trần Hậu Minh70575490TPA1507
71Nguyễn Văn Nam73348540T1A1519
72Đỗ Thị Thu Nga73368495TPA1507
73Nguyễn Văn Ngọc73392770TPA1506
74Phạm Tiến Ngọc73395505T1A1520
75Nguyễn Đình Nhu73431525TPA1507
76Nguyễn Thị Nhung71907730T1A1519
77Nguyễn Thị Hồng Nhung73434530T1A1517
78Phạm Xuân Phồn71928465T0A1417
79Kim Ngọc Quân70713450T1A1519
80Nguyễn Hồng Quân70716640T1A1515
81Bùi Thị Quyên70722485TPA1506
82Nguyễn Duy Quyền73539525T2A1508
83Lê Văn Quyết73546495TPA1506
84Trương Thị Thuý Son73576585T1A1518
85Ngô Văn Sơn73583575T1A1520
86Nguyễn Đức Sơn72030470T1A1517
87Lê Thị Thanh Tâm72055475T1A1518
88Nguyễn Hải Tân73625615T0A1435
89Phan Minh Tân72068530T2A1506
90Lương Văn Tấn70783460T1A1517
91Nguyễn Thanh Thản70810565T1A1519
92Đinh Văn Thắng73705585T1A1517
93Hoàng Quang Thắng72119615T1A1519
94Nguyễn Văn Thắng73717650T1A1521
95Trần Quyết Thắng70843495TPA1504
96Vũ Toàn Thắng73725560T2A1503
97Trần Thị Thân73729470T0A1519
98Hồ Ngọc Thi73734455T2A1508
99Nguyễn Đức Thịnh73748520T1A1520
100Trần Văn Thịnh72145550T0A1437
101Tống Văn Thống70864480TPA1506
102Hoàng Văn Thuận73770465T1A1425
103Nguyễn Thị Thúy73786745TPA1504
104Nguyễn Trung Thư73804510T2A1506
105Trần Xuân Thư73805470T1A1520
106Dương Thị Thương73806555TPA1507
107Phạm Thị Thương72169495T0A1522
108Ngô Quyết Tiến73821490T1A1502
109Phạm Văn Tiến73830455TPA1507
110Ngô Văn Tình73839525TPA1507
111Bùi Văn Toàn73842455T2A1507
112Phạm Hữu Toàn73856490TPA1506
113Trần Quốc Toản73862475TPA1503
114Đặng Thu Trang72219560T2A1511
115Võ Thị Ái Trang72233495TPA1507
116Âu Văn Trung72240575TPA1507
117Vương Anh Trung73920520T1A1516
118Nguyễn Thế Truyện70960470T0A1522
119Đặng Xuân Trường73923490TPA1507
120Vũ Anh Tuân70973680TPA1506
121Đinh Văn Tuấn72281520T1A1519
122Nguyễn Dũng Tuấn73965480T1A1432
123Nguyễn Đình Tuấn72291580T1A1430
124Phạm Long Tuấn73975540T1A1432
125Trần Anh Tuấn73977495T1A1417
126Trịnh Văn Tuấn70993545T1A1517
127Lê Đình Tuyên70997575T1A1517
128Đỗ Thanh Tuyền73991515T0A1434
129Đỗ Văn Tuyền73992570T0A1436
130Lý Sinh Tuyến73999505T1A1522
131Bùi Thị Ánh Tuyết71007600T1A1517
132Lưu Việt Tùng72329455TPA1507, T2A1511
133Trần Thanh Tùng74029660T2A1511
134Nguyễn Quốc Tú72351475T2A1508
135Phạm Văn Tú74043605TPA1506
136Trần Dục Tú74044545T2A1510
137Vũ Văn Tú71037650T1A1518
138Vũ Văn Tú74047630T1A1519
139Nguyễn Cao Tường72360505T1A1518
140Vũ Đình Tước71041490TPA1504
141Nguyễn Văn Vinh72394465TPA1506
142Phùng Đức Vũ74099600TPA1503
143Quản Văn Vũ71070455TPA1507
144Trần Văn Vượng74109460T2A1502
145Vũ Thị Xen72416490T0A1518
146Nguyễn Thị Xinh71076480T1A1515
147Hoàng Thị Yến72432505TPA1507