Cấu trúc đề thi TestAS

Cấu trúc đề thi TestAS

TestAS bạn có thể thi bằng bằng tiếng Đức hoặc tiếng Anh. Khi đăng ký, người tham gia tùy chọn ngôn ngữ mà họ thành thạo hơn.

TestAS bao gồm các phần thi sau:

1.Phần thi cơ bản:

Bài thi cơ bản kiểm tra khả năng nhận thức là điều kiện tiên quyết để học tập thành công trong tất cả các ngành học. Thời gian thi phần này là 110 phút. Bài thi cơ bản bao gồm bốn nhóm nhiệm vụ sau:

Giải các bài toán định lượng

Suy luận các mối quan hệ

Hoàn thành các hình khối

Tính toán các chuỗi số

2.Phần thi chuyên ngành

Kết thúc phần bài thi Core Test, sinh viên sẽ tiếp tục bước vào phần thi chuyên ngành theo ngành mình đã đăng ký. Tuỳ theo chuyên ngành mà thời gian thi sẽ kéo dài từ 145 -150 phút.

Chuyên ngành Kỹ thuật (Engineering Module)

Bài thi có 3 phần, gồm:

Formalizing technical interrelationships (60 phút -22 câu).

Visualising solids (30 phút – 2 phần, mỗi phần 13 câu).

Analysing technical interrelationships (60 phút -22 câu).

Chuyên ngành Kinh tế học (Economics Module)

Bài thi gồm 2 phần:

Analyzing Economic Interrelationships (22 câu).

Analyzing Processes (22 câu).

Chuyên ngành Nhân văn học, văn hóa học & khoa học xã hội (Humanities, Cultural Studies and Social Sciences Module)

Bài thi bao gồm 3 phần:

Understanding and interpreting texts ( 45 phút – 22 câu).

Using representation systems flexibly ( 55 phút – 22 câu).

Recognizing Linguistic Structures (50 phút -22 câu).

Chuyên ngành Toán, tin & khoa học tự nhiên (Mathematics, Computer Science and Natural Sciences Module)

Bài thi gồm 2 phần:

Analyzing scientific interrelationships ( 60 phút -22 câu).

Understanding formal depictions (85 phút – 22 câu).

Bài thi TestAS là các bài thi trên giấy ở dạng trắc nghiệm. Người tham gia đánh dấu các câu trả lời đúng vào phiếu trả lời. Phiếu trả lời được đánh giá tự động tại Viện TestDaF.

Bảng tổng hợp các phần thi:

Thông tin liên hệ:

Tổ Tiếng Đức, Phòng 201, 204 – Tòa nhà Trung tâm Việt-Đức (VDZ)
Trung tâm khảo thí ngoại ngữ và trao đổi văn hóa (CLC), ĐHBK HN

👉 Link đăng ký tư vấn:  forms.gle/caxhsATdsiSbi2ur8

☎ Hotline: 02438682179 – máy lẻ: 101 – 122

✏️ Nhắn tin qua Zalo: 0377687127 (chỉ Zalo)

📧 hoctiengduc.vdz@gmail.com

📩 Inbox câu hỏi, tên + SĐT của bạn để được tư vấn thêm

🚘 Bản đồ đến Trung tâm Việt-Đức: (vào từ cổng P. Trần Đại Nghĩa)
https://goo.gl/maps/Rf7YXrs4KTe4wsCK8