Buổi sinh hoạt CLB Tiếng Đức ngày 20.3.2024

Bạn có mơ về những cuộc phiêu lưu du lịch thú vị không?
🌍 Bạn muốn khám phá thế giới và khám phá những văn hóa mới?
📅 Vào ngày 20 tháng 3 năm 2024, Câu lạc bộ tiếng Đức VDZ/CLC đã có một buổi sinh hoạt đặc biệt với chủ đề “Du lịch”. Chúng tôi đã cùng nhau khám phá thế giới và học cách lên kế hoạch cho các chuyến du lịch tiếp theo của mình bằng tiếng Đức!

💬 Các thành viên câu lạc bộ đã có cơ hội cải thiện trình độ tiếng Đức của mình và thảo luận về chủ đề du lịch. Các giáo viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi là cô Anna Sarukhanyan (giáo viên tiếng Đức), Sara Westphal (giáo viên tiếng Đức) và Saskia Moritz (giảng viên DAAD) đã giúp các bạn học viên thuộc các chương trình khác nhau tại Trung tâm VDZ/CLC nâng cao trình độ ngôn ngữ của mình.
🚀 CLB hẹn gặp các bạn vào tối thứ 4 tuần sau tại VDZ! ✨
—————-
🌟 Träumst du von aufregenden Reiseabenteuern? 🌍 Möchtest du die Welt erkunden und neue Kulturen entdecken?
📅 Am 20. März 2024 veranstaltete der Deutschclub VDZ/CLC eine besondere Aktivität zum Thema “Reisen”. Gemeinsam haben wir die Welt erkundet und gelernt, wie man seine nächsten Reisen auf Deutsch plant!
💬 Die Mitglieder des Clubs hatten die Möglichkeit, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern und über das Thema Reisen zu diskutieren. Unsere erfahrenen Lehrer, Frau Anna Sarukhanyan (Deutschlehrerin), Sara Westphal (Deutschlehrerin) und Saskia Moritz (DAAD-Lektorin), haben den Teilnehmern aus verschiedenen Programmen des VDZ/CLC geholfen, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern.
🚀 Der Club freut sich darauf, dich nächsten Mittwochabend im VDZ begrüßen zu dürfen! ✨ #Deutschklub #Reisen #Deutschlernen