Bí quyết lên ý tưởng nhanh, hiệu quả trong bài thi Aptis

Trong bài thi Aptis speaking part 4, bạn cần trả lời 3 câu hỏi trong vòng 2 phút. Tuy nhiên, bạn có 1 phút để chuẩn bị. Vậy làm sao để tận dụng 1 phút chuẩn bị này?

Ở phần thi nói số 4 của bài thi Aptis – Nói về một chủ đề trừu tượng, 3 câu hỏi sẽ lần lượt dưới dạng:

  • Miêu tả một trải nghiệm của bạn
  • Nói về cảm nhận của bạn/ý kiến của bạn
  • Mở rộng chủ đề, nói về ý kiến của bạn

Để lên ý tưởng cho bài thi nói Aptis này, hãy sử dụng mindmap (sơ đồ tư duy) hiệu quả, bài thi nói Aptis của bạn sẽ được sắp xếp mạch lạc, với những từ ngữ trọng tâm. Bạn được phép nháp vào tờ Aptis key code giám thị phát cho bạn ở đầu giờ (nhưng hãy nhớ nộp lại vào cuối giờ), hãy vẽ mindmap vào đây.

Đầu tiên, hãy viết chủ đề ra chính giữa, và vẽ 3 nhánh cho 3 câu hỏi. Sau đó, bạn có thể ghi ra những ý chính, những từ ngữ trọng tâm để trả lời câu hỏi ra các nhánh. Và đừng quên một mẹo rất hữu ích cho bài thi nói Aptis là 5Ws (What, when, who, where, why). Đào sâu vào những câu hỏi này, bạn sẽ có nhiều ý tưởng hơn cho bài nói của mình.

Để giúp các bạn hiểu rõ hơn, dưới đây là một ví dụ.

Một ví dụ về đề thi Aptis speaking part 4

Trong ví dụ trên, có 3 câu hỏi đều thuộc chủ đề “On my own”: “Tell me about a time when you were on your own”, “How did you feel about it?” và “What are some of the ways of passing the time on your own?”. Dưới đây là một mindmap của một học viên của Trung tâm Ngôn ngữ và trao đổi học thuật (CLA) khi luyện tập lên ý tưởng cho phần này.

Một ví dụ mindmap khi luyện tập trên lớp luyện thi Aptis của học viên trung tâm

Với 1 phút chuẩn bị, bạn ấy đã đưa ra những ý tưởng này. Khi đưa vào bài nói, học viên đã đưa ra thêm một số chi tiết phụ trợ, các luận cứ cho các luận điểm của mình. Với những ý trên, khi nói, học viên có thể hoàn chỉnh bài nói Aptis như sau: “The first time I was on my own was when my parents went on their holiday for 2 days in Ho Chi Minh city, so I stayed at home and my grandmother visited me sometimes back then. It was when I was on 10th grade so I was 15 years old. I spent time alone mostly at night, because I went to school during daytime. At that time, I did my homework and talked to my friends on the phone, had dinner with my grandmother, and slept late. I felt a little bit lonely, but I felt bored more. I felt like time passed by slower when I was alone. When I have a lot of past time, I usually watch TV and play games. Sometimes when I am worried about the test result, I study. These days, I have found a new hobby: fishing, which sounds quite boring. However, as I can catch a lot of fish, it is fun to me. I recommend fishing to anyone needs to be patient too”.

Mindmap là một cách lên ý tưởng và thể hiện ý tưởng rất hiệu quả cho bài thi nói Aptis. Trong các lớp học luyện thi Aptis của CLA, các bạn học viên được luyện tập kĩ năng này và đã giúp các bạn trả lời câu hỏi mạch lạc, bình tĩnh hơn trong các bài thi.

Lớp luyện thi Aptis của CLA khai giảng hàng tuần. Xem lịch khai giảng và học phí tại đây nhé!

Địa chỉ liên hệ: Phòng 101, C3B, ĐHBKHN. Điện thoại: (024) 3868.2445 / 3623.1425.
Website: https://clc.hust.edu.vn/ – Fanpage: https://fb.com/cfl.edu.vn

Phụ trách tuyển sinh: Ms. Hoahoa.thaiphuong@hust.edu.vn /ead.cla@hust.edu.vn