4 mẹo loại nhanh đáp án trong bài thi TOEIC

Thay vì ngồi dịch nghĩa mất thời gian, bạn có thể tham khảo những mẹo hữu ích dưới đây để loại đáp án nhanh trong bài thi TOEIC.

Loại đáp án dựa vào giới từ đi kèm

Phương pháp loại đáp án được áp dụng cho cụm tính từ đi kèm với giới từ.

Ex: Students can ……in the university’s education program starting July 6th

1. Enroll
2. Admit
3. Apply
4. Subscribe

Đáp án: Enroll in.

Admit sth/to sth/ to doing sth/ that + clause (Admit sth hoặc Admit to sth hoặc Admit to doing sth). Apply for/ to sth hoặc apply sth, không đi trực tiếp trước in. Subscribe to/for sth hoặc subscribe sth, cũng không đi trực tiếp trước in.

Loại đáp án dựa vào cấu trúc ngữ pháp sau chỗ cần điền

Ex: Newer branches can be opened worldwide ……we can properly translate our marketing goals

1. As soon as
2. Right away
3. Promptly
4. In time for

Đáp án: As soon as

Ở ví dụ này, trước và sau từ cần điền đều là mệnh đề. Chỉ có đáp án As soon as là hợp lý, không cần phải dịch.

Dựa vào thói quen đề thi Toeic

Ex: ……the new Blanco brand of paints met all government standards for safety, it is still toxic if ingested.

1. In spite of
2. Whatever
3. Even though
4. Moreover

Đáp án: Even though

Quan sát các đáp án thì hai đáp án A và C nghĩa như nhau, chỉ khác ngữ pháp nên theo thói quen của đề thi, đáp án đúng chỉ nằm trong hai lựa chọn này. Sau chỗ cần điền là mệnh đề nên đáp án đúng là Even though.

Dựa vào những cụm từ hay đi chung với nhau hoặc sự sắp xếp

Ex: As a financial planner, Mr. Martin has a comprehensive ……of the legal process, as well as financial and tax issues.

1. Knowledge
2. Opinion
3. Ability
4. Collector

Đáp án: Knowledge

Trong các đáp án, để đi chung với tính từ comprehensive thì đáp án A là hợp lý nhất. Nếu hiểu được điều này, chúng ta sẽ tránh được tình trạng dịch, vừa không hiệu quả lại mất thời gian.

Sử dụng linh hoạt tips trên, bạn sẽ có mẹo làm bài thi TOEIC nhanh chóng và tiết kiệm được nhiều thời gian.

Theo mshoatoeic.com