10 câu hỏi theo chủ đề Games cho Aptis Speaking

Chủ đề Games đã là một chủ đề rất quen thuộc trong các bài thi, và cũng là một chủ đề có trong bài thi Aptis. Hãy cùng Trung tâm luyện tập với một số câu hỏi từ dễ đến khó cho chủ đề này nhé!

  1. Can you describe your favourite outdoor games in your childhood?
  2. Which one do you prefer and why? Indoor or outdoor games
  3. What is your favourite game now?
  4. Do you think playtime is important to families and why?
  5. What do you think of boardgames?
  6. Tell me about a time you join a game with a large crowd
  7. Tell me about a time you play with a child
  8. What do you think of competitiveness in sports game?
  9. Do you think weather matters in outdoor games?
  10. If you have a chance to host a game for a crowd of 20 people, what will you do?

Có thể thấy, ở những câu hỏi trong bài thi Aptis, bạn được yêu cầu miêu tả một sự vật, sự việc – với các câu hỏi dễ, và yêu cầu nói về cảm xúc/cảm giác của mình – với các câu hỏi có độ khó trung bình, và được hỏi về quan điểm – trong các câu hỏi khó nhất. Tùy từng câu hỏi và thời gian, chúng ta có các mẫu câu khác nhau để áp dụng.

Nhiều câu hỏi và gợi ý trả lời có trên các lớp học luyện thi Aptis của Trung tâm, khai giảng hàng tuần vào thứ 5 và thứ 6.

Hãy liên hệ để được tư vấn thêm nhé!


Liên hệ: Trung tâm Ngôn ngữ và hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA)