Trung tâm Khảo thí ngoại ngữ và Trao đổi văn hóa (CLC)

Ngày 08 tháng 08 năm 2023, Hội đồng Đại học Bách Khoa Hà Nội đã ra Nghị quyết chuyển đổi mô hình tổ chức, hoạt động và đổi tên Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật thành Trung tâm Kháo thí ngoại ngữ và Trao đổi văn hóa thuộc Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Trung tâm có tên tiếng Anh là Centre for Foreign Language Assessment and Culture Exchange (CLC).

Nhiệm vụ của Trung tâm CLC là tổ chức các kỳ khảo thí VSTEP, TestAS, TestDaF, TOEIC.v.v  tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng các ngôn ngữ Anh, Đức, Nhật, Hàn.v.v  và tổ chức các buổi giao lưu, trao đổi văn hóa.

Ban lãnh đạo Trung tâm đặt ra chiến lược, xây dựng Trung tâm trở thành một đơn vị khảo thí, bồi dưỡng ngoại ngữ và trao đổi văn hóa uy tín trong nước và khu vực.

Với mô hình quản trị tiên tiến, tài chính vững mạnh, cơ sở vật chất hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, Trung tâm tự hào là một trong những đơn vị tổ chức khảo thí ngoại ngữ, đào tạo ngoại ngữ được nhiều sinh viên, khách hàng trong và ngoài Đại học lựa chọn, là địa điểm gặp gỡ, trao đổi văn hóa được học giả trong nước và quốc tế yêu thích.